Darbo pasiūlymai

Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2021 m. rugpjūčio 10 d. potvarkis Nr. MV-57 „Dėl konkurso Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms skelbimo“).

Atrankos data – 2021 m. lapkričio 23 d.

Išsami informacija paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt  skiltyje „Darbo pasiūlymai“.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 46) 49 24 51, mob. tel. +370 65 904 557.

 

 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla
1.      Pareigos Technologijų mokytojas (mityba, tekstilė) (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.).

0,2 etato

Darbo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.
Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas.
 • Pedagogo kvalifikacija.
 • Gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
 • Geri bendravimo įgūdžiai su vaikais ir jų tėvais.
Funkcijos Technologijų mokytojas . 5–10 klasės.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (koeficientas nuo 6,91 iki 9,71).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas, leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Rekomendacija iš buvusios darbovietės (pageidautina).

Pateikdami dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką.

Dokumentų priėmimo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas: RAŠTINĖ

arba el. paštu:  endriejavm@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 46) 445230, mob.tel. 8 61403349
Dokumentų priėmimo terminas 2021-08-13 d. 12:00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.

 

 

 

2.      Pareigos Dailės mokytojas (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.)

0,25 etato

Darbo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.
Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas.
 • Pedagogo kvalifikacija.
 • Gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
 • Geri bendravimo įgūdžiai su vaikais ir jų tėvais.
Funkcijos Dailės mokytojas . 5–10 klasės.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (koeficientas nuo 6,91 iki 9,71).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas, leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Rekomendacija iš buvusios darbovietės (pageidautina).

Pateikdami dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką.

Dokumentų priėmimo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas: RAŠTINĖ

arba el. paštu:  endriejavm@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 46) 445230, mob.tel. 8 61403349
Dokumentų priėmimo terminas 2021-08-13 d. 12:00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.

 

 

 

 

 

 

3.      Pareigos Psichologas (0,5 etato)
Darbo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.
Reikalavimai Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522 patvirtintus psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus (2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija)
Funkcijos Psichologas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (koeficientas nuo 5,89–8,28).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas, leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Rekomendacija iš buvusios darbovietės (pageidautina).

Pateikdami dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką.

Dokumentų priėmimo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas: RAŠTINĖ

arba el. paštu:  endriejavm@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 46) 445230, mob.tel. 8 61403349
Dokumentų priėmimo terminas 2021-08-13 d. 12:00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Pareigos Socialinis pedagogas (0,5 etato)
Darbo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.
Reikalavimai Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo“ nustatytus kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus

 

Funkcijos Socialinis pedagogas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (koeficientas nuo 5,89–8,28).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas, leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Rekomendacija iš buvusios darbovietės (pageidautina).

Pateikdami dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką.

Dokumentų priėmimo vieta Mokyklos g. 21, Endriejavas: RAŠTINĖ

arba el. paštu:  endriejavm@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 46) 445230, mob.tel. 8 61403349
Dokumentų priėmimo terminas 2021-08-13 d. 12:00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.