Korupcijos prevencija

Kontaktai
korupcijos prevencijaEPM@gmail.com
tel. +37068649349

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą
Atmintinė

 

LR specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kita.

Už korupcinio pobūdžio veikas gresia baudžiamoji atsakomybė tiek kyšio davėjui, tiek kyšio ėmėjui.

 

Antikorupcinė programa ir korupcijos prevencijos planas
Darbuotojų etikos kodeksas
Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

KUR KREIPTIS

Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefonas“ +370 800 66004, el.paštas korupcija@sam.lt
Specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonas +370 5 266 3333, el.paštas pranešk@stt.lt

Kas yra korupcija?

STT ANTIKORUPCINIAI VAIZDO ĮRAŠAI