Psichologė

Prmokų adaptacija

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PAGALBOS TEIKIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

PSICHOLOGĖ AGNĖ ANTANAITYTĖ

Darbo laikas: Antradienis: 9-15h

Trečiadienis: 9-15 h

Penktadienis: 10-14.30 h

Dėl konsultacijų laiko derėtų susitarti iš anksto. Galite kreiptis žinute per TAMO dienyną arba el.paštu: anta.agne335@gmail.com. Vaikams iki 16 metų, norintiems lankytis konsultacijose, reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas.

Apie mokyklos psichologo funkcijas galite pasiskaityti paspaudę šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260357

Psichologinė pagalba rekomenduojama kai vaikas išgyvena krizinę situaciją, traumą, patiria adaptacijos, elgesio, emocinių, bendravimo sunkumų. Gali skųstis somatiniais negalavimais, kurių medicininė priežastis nerasta (pvz: galvos, pilvo skausmai).

Rekomendacijas, kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą pateikia Lietuvos Psichologų Sąjunga: http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=688&lng=lt

Vaikas – tai šeimos sistemos dalis. Kuo vaikas mažesnis, tuo labiau jo elgesys priklausomas nuo šeimos, auklėjimo ypatybių. Tad tėvai, nusprendę leisti vaiką į konsultacijas, turėtų pasiryžti bendradarbiavimui, įsitraukimui bei nuoširdžiam atvirumui.